Projekt Kreatywni Eko-Badacze

Kreatywni EKO-badacze,

czyli Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy

w gronie laureatów konkursu grantowego

„Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój – edycja 2020”  Projekt Kreatywni EKO-badacze skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, którymi są nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale cała społeczność lokalna – gminy Węgierska Górka oraz okolicznych miejscowości. Nasz pomysł, argumentacja i założone działania projektowe został doceniony przez kapitułę konkursu grantowego „Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój – edycja 2020” i uzyskał dofinansowanie w wysokości 9,450zł. Głównymi celami projektu jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, zwiększenie świadomości ekologicznej naszych wychowanków oraz mieszkańców gminy, ukazanie wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie            i życie człowieka, poszerzenie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii oraz możliwości pozyskania funduszy na niniejszy cel. Rezultatem naszych działań będzie centrum meteo – ogródek meteorologiczny zlokalizowany obok naszej placówki. Stacja meteorologiczna będzie się składać z szeregu urządzeń, które będą miały za zadanie zmierzyć i zbadać zmiany klimatyczne, zmiany pogody oraz procesy, jakie zachodzą w powietrzu i stanie się cenną pomocą dydaktyczną. Możliwość prowadzenia obserwacji pogody, wyciągania wniosków na bazie danych z najbliższego otoczenia oraz analizowania wyników i wykresów zamieszczanych na stronie internetowej naszej szkoły zwiększa szanse i możliwości zainteresowania nie tylko uczniów, ale  i dorosłych procesami, jakie zachodzą      w atmosferze oraz naszym wpływem na ich powstawanie. Pragniemy wśród uczniów, rodziców oraz mieszkańców kształtować postawy prozdrowotne i proekologiczne dzięki świadomemu wykorzystaniu uzyskanych i udostępnionych pomiarów jakości powietrza. Chcemy rozbudzać szacunek i zamiłowanie do przyrody poprzez właściwe wykorzystanie nowoczesnych technologii. Kształtować postawy kreatywnego ekologa oraz uświadamiać, iż jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie własne i innych.

Kreatywni EKO-badacze,

czyli Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy

w gronie laureatów konkursu grantowego

„Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój – edycja 2020”

Projekt Kreatywni EKO-badacze skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, którymi są nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale cała społeczność lokalna – gminy Węgierska Górka oraz okolicznych miejscowości. Nasz pomysł, argumentacja i założone działania projektowe został doceniony przez kapitułę konkursu grantowego „Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój – edycja 2020” i uzyskał dofinansowanie w wysokości 9,450zł.

Głównymi celami projektu jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, zwiększenie świadomości ekologicznej naszych wychowanków oraz mieszkańców gminy, ukazanie wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie            i życie człowieka, poszerzenie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii oraz możliwości pozyskania funduszy na niniejszy cel. Rezultatem naszych działań będzie centrum meteo – ogródek meteorologiczny zlokalizowany obok naszej placówki. Stacja meteorologiczna będzie się składać z szeregu urządzeń, które będą miały za zadanie zmierzyć i zbadać zmiany klimatyczne, zmiany pogody oraz procesy, jakie zachodzą w powietrzu i stanie się cenną pomocą dydaktyczną. Możliwość prowadzenia obserwacji pogody, wyciągania wniosków na bazie danych z najbliższego otoczenia oraz analizowania wyników i wykresów zamieszczanych na stronie internetowej naszej szkoły zwiększa szanse i możliwości zainteresowania nie tylko uczniów, ale  i dorosłych procesami, jakie zachodzą      w atmosferze oraz naszym wpływem na ich powstawanie. Pragniemy wśród uczniów, rodziców oraz mieszkańców kształtować postawy prozdrowotne i proekologiczne dzięki świadomemu wykorzystaniu uzyskanych i udostępnionych pomiarów jakości powietrza. Chcemy rozbudzać szacunek i zamiłowanie do przyrody poprzez właściwe wykorzystanie nowoczesnych technologii. Kształtować postawy kreatywnego ekologa oraz uświadamiać, iż jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie własne i innych.

Ogródek meteorologiczny

Kreatywni EKO-badacze W ramach działań projektowych Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój – edycja 2020 obok Szkoły Podstawowej w Żabnicy został zamontowany ogródek meteorologiczny. Stacja meteorologiczna składa się z szeregu urządzeń, które mają za zadanie zmierzyć i zbadać zmiany klimatyczne, zmiany pogody oraz procesy, jakie zachodzą w powietrzu. W skład centrum meteo wchodzi drewniana klatka, termometr, higrometr, barometr, termometr ekstremalny, deszczomierz, wskaźnik kierunku i prędkości wiatru. Zjawiska atmosferyczne interesują każdego z nas, niezależnie od wieku czy wykształcenia, gdyż pogoda jest czymś namacalnym, czymś z czym ma się na co dzień do czynienia. Możliwość prowadzenia obserwacji pogody, wyciągania wniosków na bazie danych  z najbliższego otoczenia oraz analizowania wyników i wykresów zamieszczanych na stronie internetowej naszej szkoły zwiększa szanse i możliwości zainteresowania nie tylko uczniów, ale i dorosłych procesami, jakie zachodzą w atmosferze oraz naszym wpływem na ich powstawanie. Głównym celem naszych działań jest edukacja ekologiczna, zwracanie uwagi na problem zanieczyszczenia powietrza różnego rodzaju substancjami toksycznymi. Stacja meteorologiczna umożliwi uczniom zbieranie różnorodnych informacji o stanie środowiska i warunkach meteorologicznych oraz przekazywanie ich wszystkim zainteresowanym ochroną środowiska i dbaniem o własne zdrowie. Barbara Grajcar

Kreatywny recykling czyli lokalni designerzy na start

Nasza szkoła w ramach działań projektowych „Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój – edycja 2020” zorganizowała gminny konkurs Kreatywny recykling czyli lokalni designerzy na start, a mieszkańcy po raz kolejny udowodnili, że w naszej gminie nie brakuje ludzi twórczych i kreatywnych. Przedmioty zyskały drugie życie w zgodzie z ekologią i naturą, przy zachowaniu oryginalności, estetyki i funkcjonalności. Uczestnicy natomiast, tworząc z pozoru już z bezużytecznych przedmiotów zabawki oraz elementy wystroju domów i ogrodów, pokazali, że bliska ich sercom jest postawa proekologiczna, prawidłowa gospodarka odpadami, mająca na celu ich ograniczenie oraz ochrona naszej matki Ziemi. Wszystkim serdecznie dziękuję za udział i gratuluję wspaniałych pomysłów oraz oryginalnych i niepowtarzalnych prac.

Słońce – moja energia!

W ramach projektu „Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój – edycja 2020” zostały podjęte działania, które miały kształtować świadomość ekologiczną społeczności szkolnej na temat odnawialnych źródeł energii, a w szczególności energii pozyskiwanej ze Słońca. W projekcie wzięło udział 20 uczniów z klas VII i VIII, opiekunem projektu była pani Natalia Tokarczyk. W pierwszym etapie projektu uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na pytanie: energia słoneczna, czy to się opłaca? Uczniowie zbadali temat, zebrali potrzebne informacje, korzystali z dostępnych źródeł, i  przeprowadzali ciekawe rozmowy z osobami, które już korzystają z energii słonecznej. Okazuje się, że energia słoneczna towarzyszy nam na co dzień, każdy w domu ma przedmioty działające na bazie baterii słonecznych, a na ulicach elektryczne latarnie są zastępowane przez latarnie solarne. Celem kształtowania  poczucia odpowiedzialności za środowisko, w tym za nieodnawialne surowce naturalne, pogłębienia wiedzy na temat znaczenia odnawialnych źródeł energii w rozwoju cywilizacji oraz promowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii uczniowie wykonali plakaty promujące energię słoneczną. Energia odnawialna będzie wkrótce w dużej mierze częścią naszego życia, aby pomóc młodym ludziom „zobaczyć jak to działa” postawiłam przed moimi wychowankami wyzwanie – „zbuduj robota solarnego”. Zadania podjęli się dwaj uczniowie – Michał Kupczak oraz Mateusz Maślanka. Po nieudanych próbach budowa robota zakończyła się sukcesem (gratulacje!). Robot-mrówka był dla uczniów przykładem tego, jak na odległej czerwonej planecie działają niewyczerpanie łaziki marsjańskie.

Eko-badacze w działaniu.

W ramach realizacji zagadnień z bloku tematycznego Co się składa na pogodę? uczniowie klas trzecich uczestniczyli w zajęciach przeprowadzonych w  szkolnym ogródku meteorologicznym. Celem lekcji było poznanie przyrządów stacji meteo oraz funkcji jaką pełnią. Uczniowie obserwowali pogodę, nazywając jej składniki, dobierali ilustracje – symbole poszczególnych składników pogody do danych zjawisk pogodowych. Po dokładnym zapoznaniu się z przyrządami stacji meteorologicznej, ich nazwami i przeznaczeniem, dzieci przyporządkowały do danego składnika pogody odpowiedni przyrząd oraz nazwy: wiatromierz, deszczomierz, termometr, barometr, higrometr. Następnie, pracując w parach, dobrali nazwę urządzenia meteorologicznego  do opisu jego działania i przeznaczenia. Nasi najmłodsi wychowankowie nie tylko zdobyli umiejętność obserwacji pogody, dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie, ale również uczyli się poprzez zabawę, a następnie wiedzę wykorzystali w praktyce. Niniejsze zajęcia mogły mieć miejsce dzięki udziałowi szkoły w konkursie „Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój – edycja 2020”                                                                    oraz sfinansowaniu zakupu stacji meteorologicznej z grantu. mgr Ewa Gałuszka, mgr Elżbieta Kozieł

Kontakt

Adres

Żabnica, ul. Szkolna 6 34-350 Węgierska – Górka

tel./fax.

+48 33 864 14 18

E-mail

spzabnica@poczta.onet.pl

Skip to content