KALENDARIUM

 • Historia Szkoły Podstawowej w Żabnicy sięga XIX wieku. Do 1889 roku nauka prowadzona była przez światlejszych gospodarzy wsi Żabnica.
 • 1889 r. powstaje pierwszy drewniany budynek przeznaczony na szkołę. Pierwszą nauczycielką zostaje Wirginia Skibińska. Szkoła jest dwustopniowa, uczęszcza do niej ok. 200 dzieci.
 • 1911/1927 r. w czterostopniowej szkole pracuje trzech nauczycieli. Kierownikiem jest Jan Skórka.
 • 1939/1944 r. wybuch wojny przerywa naukę na dwa miesiące.
 • 25 października p. Stanisław Faber obejmuje funkcję kierownika szkoły i nauka zostaje wznowiona.
 • W klasach starszych na polecenie władz niemieckich wprowadzony zostaje język niemiecki. Nie wolno uczyć geografii i historii.
 • 1944/1945 r. na rozkaz władz niemieckich nauka zostaje przerwana.
 • 25 kwietnia 1945 r. po wyzwoleniu szkoła znów zaczyna funkcjonować. Kierownikiem pozostaje Stanisław Faber. Dzieci uczą się w dwóch salach szkolnych oraz jednej wynajętej od gospodarzy. Funkcjonuje sześć oddziałów.
 • 1951/1952 r. szkoła zostaje rozbudowana o dwie sale. Pozostałe są wynajmowane.
 • 1960/1961 r. zostaje powołany Komitet Budowy Szkoły z przew. Władysławem Koniorem. Nauka nadal odbywa się w wynajętych lokalach. Jeden z nich oddalony jest od macierzystego budynku o 700m.
 • 13 września 1964 r. ma miejsce otwarcie nowej szkoły. Zostaje jej nadane imię Partyzantów Polskich. Nowy budynek zawiera 8 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną, bibliotekę, pracownię zajęć technicznych, kancelarię dyrektora, pokój nauczycielski, kuchnię, jadalnię oraz mieszkanie dyrektora.
 • 1970/1971 r. kierownikiem zostaje Edward Michalski. Do szkoły uczęszcza 416 uczniów. Pracuje 16 nauczycieli.
 • 1973/1974 r. zostaje otwarta świetlica szkolna, gdzie dzieci mogą odrabiać lekcje pod opieką nauczycieli. Powstaje też pracownia fizyczna, zakupiony zostaje pierwszy telewizor.
 • 1974/1975 r. zostaje powołana Rada Uczniowska koordynująca działalność poszczególnych klas.
 • 1978/1979 r. powstaje drużyna harcerska Wesoła drużyna , jej opiekunem jest p. Janina Kubica.
 • 1978/1979 r. wznowiona zostaje działalność Szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca Romanka. Zespół pod opieką p. Janiny Romańskiej odnosi szereg sukcesów.
 • 1980/1981 r. szkoła otrzymuje autobus szkolny, który dowozi dzieci z odległych przysiółków.
 • 1981/1982 r. dyrektorem zostaje p. mgr Halina Kubala.
 • 1984/85 r. dyrektorem szkoły zostaje p. mgr inż. Anna Figura.
 • 1985/86 r. powstaje nowa drużyna harcerska 61 DH HSG prowadzona przez Ewę Trząskę i Włodzimierza Plewniaka. Drużyna współpracuje z placówką WOP w Rycerce. Harcerze uczestniczą w licznych konkursach zajmując czołowe miejsca. Z inicjatywy opiekunów drużyny zostaje założona w szkole Izba Regionalna.
 • 1997/98 r. stanowisko dyrektora szkoły obejmuje p. mgr Janina Bednarz. Rozpoczyna się remont i rozbudowa budynku szkolnego.
 • 1999/2000 r. zostaje nadbudowane  drugie piętro, w którym mieści się Gimnazjum Publiczne.
 • 2001/2002 r. Szkoła Podstawowa wzbogaca się o pracownię komputerową, świetlicę, dodatkową salę lekcyjną. Rozbudowana zostaje kuchnia i jadalnia.
 • 2002/2003 r. szkoła otrzymuje sztandar, którego fundatorem jest proboszcz żabnickiej parafii, ksiądz Mieczysław Danielczyk. „Miarą wolności jest odpowiedzialność” te słowa widnieją na sztandarze.
 • 2004/2005 r. 28 kwietnia 2005 r. szkołę wizytuje ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy.
 • 2007/2008 r. 6 maja 2008 r. uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej generałowi Stefanowi „Grotowi” Roweckiemu.
 • 2009/210 r. budowa i oddanie do użytku całej społeczności szkolnej boiska sportowego „Orlik”.
 • 2011/2012 r. budowa hali sportowej i uroczyste jej otwarcie w dniu 23 lutego 2012r.
 • 2011/2012 r. 17 marca 2012r. wizyta w szkole księdza biskupa Piotra Gregera.
 • 2013/2014 r. zorganizowanie i zagospodarowanie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.
 • 31.08. 2015 r.  Pani dyrektor Janina Bednarz przechodzi na emeryturę.

Kontakt

Adres

Żabnica, ul. Szkolna 6 34-350 Węgierska – Górka

tel./fax.

+48 33 864 14 18

E-mail

spzabnica@poczta.onet.pl

Skip to content