Koło turystyczne

przy Szkole Podstawowej w Żabnicy

Koło Turystyczne powstało w naszej szkole w 2016 roku. Zostało założone z inicjatywy pani mgr Iwony Rudzkiej. Celem głównym działalności Koła Turystycznego jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań krajoznawczych i turystycznych, zachęcanie do poznawania najbliższej okolicy – ziemi żywieckiej oraz Polski, tradycji i kultury narodowej, przyrody ojczystej.     CELE KOŁA TURYSTYCZNEGO:

 • poznawanie obiektów przyrodniczych i zabytków kultury ziemi żywieckiej o dużych walorach krajoznawczo-historycznych,
 • kształtowanie nawyków bezpiecznego i zdrowego wypoczynku, poprawianie sprawności fizycznej, stanu zdrowia, zachęcanie do rekreacji na świeżym powietrzu,
 • kształtowanie nawyków aktywnego uczestniczenia w życiu koła, szkoły,
 • organizacja wycieczek szkolnych (autokarowych, pieszych, itp.) oraz aktywne w nich uczestniczenie,
 • redagowanie gazetki ściennej przybliżającej uczniom działalność koła,
 • prowadzenie dokumentacji fotograficznej okolicy i kraju ojczystego,
 • upowszechnianie czytelnictwa czasopism, wydawnictw o tematyce krajoznawczej i turystycznej,
 • zachęcanie do odwiedzania stron internetowych o tematyce turystycznej,
 • rozwijanie umiejętności korzystania z mapy i orientowania się w terenie,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony przyrody, propagowanie zachowań proekologicznych

Z działalności Koła Turystycznego

Plan pracy Koła Turystycznego

 • Jesienny zlot Żywczaków na Babią Górę – organizator: Oddział Babiogórski PTTK w Żywcu
 • Luty 2019r. – „Droga Światła” na Halę Lipowską, – organizator: Oddział Babiogórski PTTK w Żywcu
 • Kwiecień/Maj 2019r. – Akcja „Krokus” Hala Rysianka / Dolina Chochołowska
 • Kwiecień/Maj  Energylandia
 • Maj  – Wiosenny Zlot Żywczaków na Hali Miziowej, Organizator: Oddziałowa Komisja Turystyki Górskiej
 • Czerwiec  – Schronisko PTTK na Przegibku / na Błatniej – dwudniowa wycieczka na zakończenie roku szkolnego,

  *Realizacja powyższego planu zależy od warunków atmosferycznych  i liczby chętnych.    

mgr Iwona Rudzka, mgr Natalia Tokarczyk

(opiekun Koła Turystycznego)

Kontakt

Adres

Żabnica, ul. Szkolna 6 34-350 Węgierska – Górka

tel./fax.

+48 33 864 14 18

E-mail

spzabnica@poczta.onet.pl

Skip to content